ცხოვრება მარიამთან - არაფერია ოცნება

კარგი გოლი მისის, მოლი? უჰ, არა ... მაისი, მარონი ... მარიამი. მართალია, ეს ასეა. გაუმარჯოს კიდევ Gamers ეს თქვენი რეზიდენტი ველური ადამიანი და გულშემატკივარია აქ გაზიარება კიდევ ერთი ლამაზი დღე ძალიან გამოგონილ სამეზობლოში.

თქვენ შესაძლოა, ასევე მინდა: